DIJA Logo

Shoqëria e akademikëve shqiptarë - DIJA e.V.
Gesellschaft albanischer Akademiker - DIJA e.V.
Society of Albanian academics - DIJA e.V.