Statuti

E-Mail:
kryesia@dija-ev.eu

Forma kompakte e Statuti të Shoqërisë së akademikëve shqiptarë - DIJA e.V.: