Anëtarësimi


Për t'u anëtarësuar në shoqaten "Shoqëria e akademikëve shqiptarë - DIJA e.V.",

  1. dërgojeni ju lutemi një biografi tuajen (CV)
  2. si dhe plotësojeni formularin për anëtarësim
dhe të nënshkruar e dërgoni në adresen e Shoqërisë DIJA:

DIJA e.V.
c/o Eshref Januzaj
Stanigplatz 6
D-80933 München

Formularin për anëtarësim mund t'a merrni duke klikuar këtu.

Kuota e anëtarësisë për këtë vit është 25 €.

____

Xhirollogaria rrjedhëse e Shqërisë DIJA është:

DIJA e.V.
HypoVereinsbank München
Kto.-Nr.: 1500 2046,
BLZ: 700 202 70
IBAN: DE98 7002 0270 0015 0020 46
SWIFT/BIC: HYVEDEMMXXX

Për çdo pyetje, na kontaktoni në adresën tonë elektronike (E-Mail):
kryesia@dija-ev.eu