Partnerët

E-Mail:
kryesia@dija-ev.eu

Partnerët, me të cilët Shoqëria e akademikëve shqiptarë - DIJA e.V. ka bashkëpunim zyrtar: